Een fout parkeren boete gekregen, kan je bezwaar aantekenen?

Parkeren wordt steeds vaker een uitdaging in Nederland. Dat is niet alleen het geval in onze hoofdstad Amsterdam, maar zeker ook in heel wat andere steden en plaatsen. Het komt omwille van deze reden dan ook steeds vaker voor dat er een fout parkeren boete wordt verstrekt. Op zich is dat natuurlijk al bijzonder vervelend, maar bovendien bestaat de kans in de praktijk dat een dergelijke boete ook onterecht wordt toegekend. In dat geval moet je dus betalen voor een vergrijp dat je niet eens hebt gepleegd. Gelukkig is het mogelijk om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Hoe dat nu precies verloopt en waar je rekening mee dient te houden ontdek je meteen hieronder. 

Het aantal fout parkeren boetes neemt stelselmatig toe 

Vroeger werd een fout parkeren boete gevoelig minder vaak uitgeschreven dan tegenwoordig het geval is. Dat is het gevolg van het feit dat er toen nog heel wat meer parkeerplaatsen vrij eenvoudig beschikbaar en voor handen waren. Tegenwoordig is dat een behoorlijk stuk minder voor de hand liggend. Dit geldt niet in het minst voor grote steden waaronder natuurlijk onze hoofdstad. 

In veel gevallen spreekt het voor zich dat een fout parkeren boete gewoon rechtmatig wordt uitgedeeld. Dit gezegd hebbende is het zeker zo dat er ook situaties zijn waarin dit helemaal niet het geval is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van laden en lossen. Wanneer je het vermoeden hebt dat er sprake is van een foutieve vaststelling zal dat uiteraard als gevolg hebben dat je graag een bezwaar aan zal willen tekenen. Dat bezwaar moet ingediend worden door een jurist.

Hoe een bezwaar tegen een boete fout parkeren aantekenen?

Een fout parkeren boete kan in de praktijk in meerdere situaties (met succes) worden betwist. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van het ontbreken van een correct verkeersbord. In dat geval is het mogelijk dat je, je helemaal niet bewust was van het verbod op parkeren waardoor je er eigenlijk ook niet voor verbaliseerd kan worden. Eenzelfde situatie doet zich voor wanneer:

  • Er sprake is van laden en lossen;
  • Je bezig was met mensen te laten uitstappen; 
  • De boete op kenteken en niet op bestuurder werd opgelegd;

In alle bovenstaande gevallen is een bezwaar aantekenen tegen je fout parkeren boete een mogelijkheid. Hou er wel rekening mee dat dit niet automatisch leidt tot succes. Omwille van deze reden is het altijd een goed idee om een beroep te doen op de diensten van een gespecialiseerd jurist. Hij of zij zal je namelijk meteen van bij de start kunnen aangeven hoe groot (of hoe beperkt) de slaagkansen zijn van je bezwaar. In het meest optimale geval kies je ook voor een jurist die werkt op basis van no-cure-no-pay. Wanneer je dit doet zal je immers tot de vaststelling komen dat je geen kosten moet betalen wanneer het bezwaar uiteindelijk niet succesvol blijkt te zijn. Hoe dan ook, heb je een boete voor fout parkeren gekregen en is deze volgens jou helemaal niet terecht? Dan mag het dus duidelijk zijn dat je daar probleemloos bezwaar tegen kan aantekenen.Niet ergens verkeerd stil gestaan maar juist te hard gereden? Ook bij snelheidsboetes kan er bezwaar gemaakt worden.

Hoe kan je een autoverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een autoverzekering kan in de praktijk uiteraard gebeuren op menig aantal verschillende manieren. Om te beginnen is het zo dat je ervoor kan kiezen om een zogenaamde WA-verzekering af te sluiten. Het betreft hier de enige van de verschillende autoverzekeringen op de markt welke bij wet verplicht is. Het probleem dat zich stelt bij deze verzekering is echter dat ze enkel en alleen een tussenkomst biedt voor schade aan derden. Met andere woorden, de schade die mogelijks kan ontstaan aan jouw eigen auto zal nooit worden gedekt. Wil je graag precies te weten komen over welke mogelijkheden je allemaal beschikt voor wat het afsluiten van een autoverzekering betreft? Dan is het zonder meer van belang om nog verder te blijven lezen. 

Wat is een autoverzekering? 

De autoverzekering is zoals de naam van deze verzekering al laat vermoeden een exemplaar dat specifiek in het leven is geroepen voor het verzekeren van… een auto. Het kan hierbij gaan om een auto die wordt gebruikt voor private doeleinden, maar het spreekt voor zich dat er ook bedrijfsvoertuigen meeverzekerd kunnen worden. Als je van plan bent om een dergelijke verzekering af te sluiten is het dan ook altijd van cruciaal belang om stil te blijven staan bij de onderlinge verschillen waarvan sprake kan zijn. Veel mensen denken dat het niet uitmaakt of je nu kiest voor een privé of een zakelijke autoverzekering, maar in de praktijk is dat zeker wel het geval.

Voor de particuliere autoverzekering geldt in de praktijk dat ze geen schade zal verzekeren die ontstaat tijdens het uitvoeren van zakelijke ritten. Hieronder vallen niet alleen de ritten die worden uitgevoerd door een garage, maar wat bijvoorbeeld ook te denken van autorijscholen, verhuisbedrijven en ga zo maar door? Als je van plan bent om een auto die je gaat kopen te gebruiken voor zakelijke doeleinden is het steeds van belang dat ze ook op die manier wordt verzekerd. Doe je dat niet? Dan kom je gegarandeerd vroeg of laat in de problemen. 

Af te sluiten op drie verschillende manieren

De autoverzekering is eigenlijk niet zomaar één enkele verzekering. In plaats daarvan kunnen we ze eigenlijk bestempelen als een verzamelnaam voor drie verschillende soorten verzekeringen. Alleen voor de WA-verzekering is van toepassing dat ze door onze Nederlandse overheid wettelijk is verplicht. Deze dien je dus met andere woorden sowieso af te sluiten wanneer je een auto in het Nederlandse verkeer wenst te brengen. Hoe dan ook, wil jij graag een goed beeld hebben van de verschillende soorten autoverzekeringen die er allemaal bestaan? Blijf dan zeker verder lezen!

1.) Met enkel en alleen een WA-dekking 

De eerste manier om een autoverzekering af te sluiten is kiezen voor de zogenaamde WA-verzekering. Deze keuze wordt in de praktijk vooral gemaakt door mensen die op zoek zijn naar een zo voordelig mogelijke verzekering voor hun auto. Het feit dat je hierbij slechts rekening dient te houden met een zeer beperkt prijskaartje heeft ook een keerzijde. Het is namelijk in de praktijk zo dat je bij dit type van verzekering voor een auto enkel en alleen maar kan rekenen op de aanwezigheid van dekkingen voor schade veroorzaakt aan derden. Ben je dus met andere woorden betrokken bij een ongeval waarvan jij wordt aangeduid als de schuldige partij? In dat geval zal je tot de vaststelling komen dat je verzekeraar de schade aan jouw voertuig niet zal verzekeren.

Waarom is je auto als oldtimer verzekeren zo interessant?

Heel wat mensen willen graag hun auto vanaf een bepaald ogenblik laten verzekeren als oldtimer. Het is opvallend dat mensen dat in de praktijk vaak al erg snel willen doen. Hoe komt dit precies? Zeer eenvoudig. Je auto als oldtimer verzekeren brengt namelijk in de praktijk tal van verschillende financiële voordelen met zich mee. Deze voordelen kunnen ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld aanzienlijk minder zullen moeten gaan betalen voor de premie van hun auto. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Heb jij ook een auto die mogelijks in aanmerking komt voor de status van oldtimer en zou je graag zeer precies willen te weten komen op welke voordelen je dan kan rekenen? Dan is het de moeite waard om je even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie.

Wat zijn de voorwaarden voor een oldtimer verzekeren?

Voor menig aantal mensen geldt dat zij denken dat er eigenlijk slechts één belangrijke voorwaarde is verbonden aan een oldtimer en dat is de leeftijd waar het voertuig over dient te beschikken. Het klopt uiteraard dat er bij het al dan niet verzekeren van een auto als oldtimer rekening wordt gehouden met de leeftijd waarover ze beschikt. Echter is dit zeker niet de enige factor die mee in beschouwing wordt genomen, integendeel. In de praktijk geldt dan ook dat een oldtimer verzekeren pas mogelijk is op het moment dat er wordt voldaan aan een waslijst aan voorwaarden. Zo moet je in ieder geval rekening houden met de onderstaande factoren: 

  1. Is er sprake van een goede beveiliging van de auto of niet? 
  2. Hoeveel bedraagt het gewicht waar het voertuig over beschikt? 
  3. Hoeveel kilometers worden er op jaarbasis mee afgelegd? 
  4. Is er sprake van een lidmaatschap van de FEHAC of niet? 
  5. Beschikt de auto over een bepaald merk? 
  6. Heeft het voertuig een bepaalde, minimale taxatiewaarde?

De bovenstaande factoren vertegenwoordigen in grote lijnen de standaard voorwaarden waar je bij een oldtimer verzekeren rekening mee moet houden. Het is echter foutief om te denken dat dit de enige voorwaarden zijn waar je aan zal moeten voldoen. Het is bovendien namelijk ook zo dat je geconfronteerd kan worden met één of meerdere aanvullende voorwaarden die worden opgelegd door de verzekeraar waar je een beroep op gaat doen. Het spreekt voor zich dat je ook met die voorwaarden zeker en vast rekening zal moeten houden. 

Wat maakt een oldtimer verzekeren zo interessant? 

Er zijn eigenlijk globaal gezien twee redenen waarom een oldtimer verzekeren interessant kan zijn. In eerste instantie is er natuurlijk het financiële aspect. Het is namelijk in de praktijk algemeen bekend dat het laten verzekeren van een oldtimer mogelijk is tegen een lagere kostprijs als een gewone auto. Het afsluiten van een oldtimerverzekering levert je wat dat betreft niet één keer, maar wel periodiek een bepaald financieel voordeel op. Dit is voor het merendeel van de mensen eigenlijk de eerste reden om af te toetsen of hun auto in aanmerking komt voor een oldtimerverzekering of niet. 

De tweede reden waarom een oldtimer verzekeren de moeite waard kan zijn is terug te vinden in het feit dat je op die manier de waarde van je voertuig beter kan beschermen. Voor verschillende oudere voertuigen geldt namelijk dat ze vanaf een bepaald moment terug in waarde toenemen in plaats van dat ze moeten inleveren. Dat is natuurlijk heel interessant. Daarbij is het echter zo dat de waarde van een oldtimer niet altijd goed wordt gedekt wanneer er sprake is van een standaard autoverzekering. Wil jij er van op aan kunnen dat de waarde wel goed wordt verzekerd? Dan zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van een oldtimerverzekering zeker de beste keuze is. 

Met welke beperkingen dien je rekening te houden?

Er zijn in de praktijk niet alleen maar voordelen verbonden aan een oldtimer verzekeren. In principe is het niet direct de bedoeling dat je ervoor kiest om met een oldtimer elke dag opnieuw heel wat kilometers af te leggen. Hier knelt dan ook meteen een zeer belangrijk schoentje. In zowat alle gevallen is het bij een oldtimerverzekering afsluiten dan ook zo dat je rekening dient te houden met een beperkt aantal kilometers die op jaarbasis mogen worden gereden. Dit is een belangrijk punt waar je zeker rekening mee moet houden. Het is namelijk deze voorwaarde die ervoor zorgt dat elk jaar opnieuw heel wat auto’s alsnog worden afgekeurd voor de oldtimerverzekering.

Wat wanneer een oldtimer verzekeren niet mogelijk is?

Bovenstaande geeft eigenlijk reeds aan dat een oldtimer verzekeren in de praktijk niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Dat is natuurlijk vervelend, maar het hoeft helemaal geen groot probleem te vormen. Je kan er in deze situatie namelijk eveneens voor kiezen om een zogenaamde youngtimerverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die nog iets duurder is in vergelijking met een oldtimerverzekering, maar die tegelijkertijd wel voordeliger uitvalt in vergelijking met een volwaardige autoverzekering. De voorwaarden die zijn verbonden aan dit type van verzekering zijn overigens ook net even anders. Let er dus wel goed op dat je, je daar even in gaat verdiepen.

Hoe interessant is je auto als oldtimer verzekeren nu echt?

De informatie die je hierboven terug kan vinden heeft ongetwijfeld duidelijk gemaakt dat er zowel voor- als nadelen zijn verbonden aan je auto als oldtimer verzekeren. Het belangrijkste voordeel heeft te maken met de lagere kosten waar je op die manier mee wordt geconfronteerd. Overigens hebben we het dan ook niet gehad over de beperktere wegenbelasting, want ook deze verschilt. Het belangrijkste nadeel wordt gerealiseerd door de beperkingen die van kracht zijn. Deze beperkingen zorgen er onder meer voor dat je niet zomaar een eindeloos aantal kilometers op jaarbasis kan rijden met het voertuig. Ben je dus met andere woorden van plan om de auto in kwestie als daily te gebruiken en leg jij standaard best een behoorlijke hoeveelheid aan kilometers af? Dan is het mogelijks interessant om ervoor te kiezen om het voertuig niet als oldtimer te laten verzekeren. Het risico bestaat dan immers dat je tegen bepaalde limieten of beperkingen aan zal lopen.

Veel concurrentie voor taxi’s in Den Bosch

Een manier voor mensen om jezelf te vervoeren in Den Bosch is om ‘een taxi te nemen’. In steden als Den Bosch zijn er meestal veel taxi’s die bijvoorbeeld handig zijn voor toeristen die niet bekend zijn met de stad. De tarieven van taxi’s variëren over de hele wereld en veroorzaken vaak discussie over wat het beste prijsmechanisme zou moeten zijn.

Prijzen taxi Den Bosch

In Den Bosch beginnen taxi’s met een relatief hoog vast bedrag van € 7,50, steeds meer met het aantal kilometers dat de bestuurder moet rijden (een variabel bedrag). De vraag is; welk deel van de bevolking vraagt ​​om taxi’s? Het antwoord hangt af van de stad en de afstanden die erbij betrokken zijn. Laten we voorlopig een taxi in Den Bosch als voorbeeld nemen. Kijk hier voor scherpe prijzen van taxi’s in Den Bosch.

Veel toeristen nemen een taxi in Den Bosch

Lokale mensen in Den Bosch die redelijke baan hebben, hebben meestal een eigen auto. En aangezien Nederland een klein land is, gebruiken veel mensen een fiets om naar het werk te gaan, die vaak worden gesubsidieerd door hun werkgever, omdat het verschillende voordelen heeft (bijvoorbeeld de productiviteit verhogen omdat de gezondheid van de werknemer verbetert). Dit betekent dat de meerderheid van de mensen die taxi’s gebruiken in Den Bosch toeristen en ouderen zijn. Ze kennen de straten van de stad niet en hebben een taxi nodig om ze naar hun hotels en andere plaatsen te brengen. Ouderen nemen vaak een taxi omdat ze niet meer goed in staat zijn om zelf in een auto te rijden.

Alternatieven voor een taxi in Den Bosch

De goedkopere alternatieven voor taxi’s zijn bussen, metro’s of trams. Daarom is de vraag naar taxi’s in Den Bosch behoorlijk elastisch. Wanneer prijzen boven een bepaald drempelniveau stijgen, zijn steeds meer consumenten bereid om goedkopere alternatieven te gebruiken. Het voordeel van het gebruik van taxi’s in Den Bosch in vergelijking met andere openbaar vervoersmogelijkheden is het comfort en de onafhankelijkheid van stations.

Concurrentie en taxi’s in Den Bosch

Er zijn veel markten waar perfecte concurrentie aanwezig is. Er moet echter aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan voordat een markt een volledig evenwicht qua concurrentie kan bereiken. Er moet oneindige vraag en aanbod zijn, homogene producten worden verkocht, goede informatie aanwezig zijn en de toegangsdrempels zijn laag. Deze kenmerken zijn aanwezig bij de taximarkt in Den Bosch. De taximarkt is eenvoudig. In theorie zijn de toetredingsdrempels om een taxibedrijf te beginnen laag. Iedereen met een rijbewijs kan taxichauffeur worden. De enige voorwaarde is dat een taxi chauffeur kennis moet hebben over de straten van Den Bosch en zijn infrastructuur. Anders is hij niet in staat zijn werk uit te voeren. Deze lage toetredingsdrempels zijn tegelijkertijd voordelig en schadelijk voor de taximarkt in Den Bosch.

Kans op concurrentie taxi’s groot in Den Bosch

Het voordeel zit hem in het feit dat taxichauffeur zijn niet zo moeilijk is. Tegelijkertijd is het probleem dat deze lage toetredingsdrempels een enorm aanbod van taxi’s in Den Bosch kunnen creëren en vervolgens mogelijk een overaanbod kunnen creëren. Het overaanbod van taxi’s was het geval tijdens de grote depressie in New York en Washington, toen de werkloosheidscijfers hoog waren en mensen nieuwe banen moesten vinden. Dit leidde tot nieuwe regels (The Economist, 2012).

Regulering om teveel concurrentie in Den Bosch te voorkomen?

Het is duidelijk dat regulering noodzakelijk is om tot een efficiënt resultaat te komen. Anders zal ongereguleerde concurrentie betekenen dat de tarieven voor een taxirit dalen tot een bedrag dat gelijk is aan de kosten van de chauffeur (The Economist, 2012). De meeste steden worstelen nog steeds met het perfecte systeem om de problemen binnen de taximarkt aan te pakken. In veel landen leidt de regulering van de taxivergunningen tot een opwaartse druk op de taxikosten. Het risico is dat de taximarkt kan verdwijnen omdat de kosten van het nemen van een taxi in sommige gevallen simpelweg te hoog zijn en mensen de taxi vervangen voor een goedkopere optie zoals de metro.